Čerstvý olivový olej priamo z farmy, plnený do fliaš až pri našej objednávke. Garancia kvality a pôvodu - máme analýzy a certifikáty, ale hlavne niekoľkoročnú osobnú skúsenosť s výrobcom.

Kvalita olivového oleja DonLope 2024

Hola! ????
   
Viacerí ste sa ma pýtali na kvalitu olivového oleja DonLope, ktorý ste si objednali. Samozrejme certifikát obdržíte ihneď po dodávke, ale António Lopéz – výrobca mi preposlal analýzu z najnovšieho zberu.
Niektorí sa pýtate na aciditu, niektorí na peroxidy, tak sa len utvrdzujem, že ste znalci kvality a viete si ju aj skontrolovať. Ja som absolútny amatér, školenia ma len čakajú ihneď ako sa bude dať vycestovať do Andalúzie. Na to sa teším neskutočne. Ale o tom potom ???? Ak by ste také malé školenie radi absolvovali v spojení s dovolenkou v Andalúzii, tak nevidím problém.
 
Ale poďme ku hodnoteniu kvality olivových olejov. Panenský olej si najlepšie predstavíte ako šťavu z čerstvých olív, ktorá nepotrebuje ďalšie chemické ošetrenie a hodí sa na okamžitú konzumáciu.
Hodnotiace základné parametre sú :
 
ACIDITA
Acidita je základným a najjednoduchším ukazovateľom kvality panenského olivového oleja. Uvádza sa v percentách a vyjadruje podiel voľných mastných kyselín na celkovom objeme oleja. Ak si niečo o oleji máte zapamätať, potom určite toto číslo. Jeho znalosť z vás urobí odborníka a s jeho pomocou nikdy nevyberiete nekvalitný olej.
Acidita teda reflektuje kvalitu olív a bezchybnosť procesu pri ich spracovaní. Voľné mastné kyseliny navyše negatívne ovplyvňujú chuť olivového oleja.. Čím vyššia acidita, tým silnejší sklon k oxidácii (starnutiu oleja).
 
 
PEROXIDY
Ukazovateľ peroxidov určuje primárny stupeň oxidácie oleja v momente jeho výroby, t. j. minimálny stupeň oxidácie oleja, ktorá sa v priebehu cyklu oleja v závislosti na podmienkach skladovania zvyšuje. Čím nižšia je hodnota peroxidov v oleji, tým vyšší je podiel prirodzených antioxidantov, tým silnejším antioxidantom daný olivový olej je.
 
Maximálne povolená hladina peroxidov pre panenské oleje je 20 meq O2/kg.
Vyšší pomer peroxidov naopak značí, že už prebieha proces žltnutia oleja, umožňujú vzniknúť aldehydom a ketónom, látkam zodpovedným za žltnutie oleja). Práve úvodná hodnota peroxidov sa udáva na etiketách kvalitných olejov. Peroxidy tiež urýchľujú oxidáciu a žltnutie oleja.
 
K 270
Tento ukazovateľ indikuje stupeň absorpcie ultrafialového lúča vlnovej dĺžky 270 nm (prípadne 235 nm). Tento test má preto zmysel, že zoxidované substancie oleja majú maximálnu absorpciu lúčov práve tejto vlnovej dĺžky, takže čím vyššia je hodnota ukazovateľa K270, tým vyšší podiel v oleji zoxidovaných častí a tým horšia kvalita oleja.
Maximálne povolená hranica pre panenské oleje je 2,5.
 
 
 
 
 
 
Späť do obchodu